pod-nyc
29.01.18
Polski testament w USA - adwokat Monika Ellacott z NY
Nad tym czy warto mieć testament (Last Will), Living Will i HealthCare Proxy, czyli Upoważnienie do Spraw Zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, naprawdę warto się zastanowić i jak najszybciej podjąć odpowiednie decyzje. Konsekwencje odkładania tego na póżniej mogą być bardzo poważne a często nawet dramatyczne. więcej»

KONTAKT


O ADWOKACIE

Monika Ellacott zdobyła wykształcenie prawne w Polsce, w Stanach Zjednoczonych oraz Francji:

Studia podyplomowe - Touro College, Jacob D. Fuchsberg Law Center, Long Island, Nowy Jork, U.S.A., magister prawa amerykańskiego

Studia magisterskie - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, magister prawa polskiego

Studia magisterskie - Wydział Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, magister

Dyplom - Wprowadzenie do Prawa Francuskiego i Europejskiego, Uniwesytet w Poitiers, Francja

Monika Ellacott należy do licznych organizacji zrzeszających prawników amerykańskich w Nowym Jorku. Jest aktywnym członkiem nowojorskiej Rady Adwokackiej.

Monika Ellacott reprezentuje klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych przed sądami stanowymi oraz federalnymi.

Monika Ellacott włada biegle językiem angielskim, polskim i francuskim.

Attorney Ellacott helped us to get green card. Thank You! La abogada Ellacott nos ayudó a obtener la tarjeta verde. ¡Gracias! Santiago R.
Attorney Ellacott helped us to get green card. Thank You! La abogada Ellacott nos ayudó a obtener la tarjeta verde. ¡Gracias! Santiago R.