pod-usa

KONTAKT


Wizy tymczasowe

Jeśli nie zamierzasz osiedlić się na stałe w Stanach Zjednoczonych, lecz pragniesz pracować tu tylko na czas określony, musisz ubiegać się o wizę tymczasową. Poniżej znajdziesz przykłady wiz tymczasowych.

H1-B

Ta wiza jest przeznaczona dla profesorów, doktorów, pielęgniarek, naukowców, inżynierów, programistów komputerowych, prawników i innych wykwalifikowanych pracowników. Wydawana jest ona na okres sześciu lat, ale w niektórych przypadkach może być przedłużona na dłużej. Aby ją otrzymać musisz udokumentować posiadanie wyższego wykształcenia lub wykazać odpowiednie doświadczenie zawodowe.

E-1

Wiza umożliwia obywatelom państw, które ratyfikowały bilateralne umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi (w tym Polski), prowadzić tu działalność gospodarczą w zakresie handlu, bankowości, ubezpieczeń, turystyki, technologii i transportu. Wiza ta jest wydawana na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

E-2

Wiza pozwala obywatelom państw sygnatorów umów bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi (w tym Polski), którzy zainwestowali odpowienie fundusze w rozwój gospodarki amerykańskiej, przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

L-1

Wiza umożliwia transfer pracowników z amerykańskich instytucji poza granicami Stanów Zjedoczonych do ich placówek na terenie kraju, oraz zagranicznym instytucjom transfer pracowników do Stanów Zjednoczonych w celu stworzenia nowych oddziałów.

Istnieją dwa rodzaje wiz, L1A dla dyrektorów i manadżerów oraz L2A dla pracowników posiadadających doskonałą znajomość procedur i produktów firmy pragnącej otworzyć oddział na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wiza ta jest wydawana na okres trzech lat dla pracowników istniejących instytucji i na okres jednego roku dla pracowników nowoutworzonych oddziałów. Może być ona przedłużana, jeśli wystąpią tego rodzaju potrzeby.

O1

Jest to wiza dla osób posiadających wybitne osiągnięcia w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, kultury, biznesu, sportu oraz filmu. Wiza ta jest przyznawana na okres trzech lat z możliwością przedłużenia.

P1

Jest wiza dla osób przybywających do Stanów Zjednoczonych indywidualnie lub zespołowo na przedstawienie artystyczne czy zawody sportowe. Pozwala ona pobyt na okres do pięciu lat z maksymalnym przedłużeniem na okres do dziesięciu lat.

Q1

Jest to wiza dla osób przybywających do Stanów Zjednoczonych w ramach wymiany kulturowej. Program ten ma na celu propagowanie obcej kultury, tradycji i historii w USA. Maksymalny pobyt na tej wizie nie może przekroczyć piętnastu miesięcy.

R

Wiza umożliwia pracownikom religijnym tymczasowy pobyt w Stanach Zjednoczonych w celu prowadzenia działalności duszpasterskiej. Wiza ta jest wydawana na okres trzydziestu miesięcy i może być przedłużona maksymalnie do pięciu lat.

Jeśli masz pytania dotyczące wiz tymczasowych, jesteś zainteresowany okresowym pobytem w Stanach Zjednoczonych lub pragniesz sponsorować pracownika, skontaktuj się z naszą kancelarią e-mailem info@newyorkpolishlawyer.com lub telefonicznie pod (646) 737-8870.