pod-family

KONTAKT


Rozwody

Związek małżeński jest umową cywilną. Aby uzyskać rozwód w Nowym Jorku trzeba wykazać:

  1. Pobyt, czyli że się było rezydentem Nowego Jorku przez odpowiednio długi okres czasu, z reguły co najmniej rok

  2. Podstawę prawną, czyli przedstawić co najmniej jedną przesłanek do rozwodu:

  • okrucieństwo
  • porzucenie
  • pozbawienie wolności współmałżonka przez okres co najmniej 3 kolejnych lat
  • zdrada
  • separacja sądowa
  • separacja na podstawie prywatnej umowy małżonków
  • rozkład pożycia małżeńskiego przez okres co najmniej 6 miesięcy

Jeśli oboje małżonkowie się zgadzają odnośnie alimentów, władzy rodzicielskiej oraz nie mają roszczeń majątkowych wówczas rozwód odbywa się bez orzekania o winie.

Często jeden z małżonków składa do sądu sprawę o rozwód w wierze, że dojdzie do porozumienia z drugą stronż w ważnych kwestiach, ale później zdaje sobie sprawę, że nie jest to możliwe.

Jesli masz pytanie dotyczące rozwodu w Nowym Jorku, skontaktuj się z naszą kancelarią info@newyorkpolishlawyer.com lub telefonicznie dzwoniąc pod (646) 737-8870. Zapewniamy dyskrecję.