pod-family

KONTAKT


Alimenty na Współmałżonka

Zakres obowiązku alimentacyjnego uzależniony jest od możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z małżonków. Jego wysokość określona jest potrzebami małżonka uprawnionego w zależności od takich czynników jak niemożność podjęcia pracy zarobkowej wskutek konieczności zajmowania się utrzymaniem i wychowaniem dzieci, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania odpowiedniej do wieku, stanu zdrowia i umiejętności pracy oraz stopnia w jakim małżonek przyczynił się do uzyskania wykształcenia czy polepszenia zdolności zarobkowej drugiego małżonka.

Wyróżniamy następujące rodzaje obowiązku alimentacyjnego:

  • tymczasowy, najczęściej przyznawany na czas trwania sprawy rozwodowej i mający na celu zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb strony uprawnionej
  • restytucyjny, rekompensujący jednego małżonka za studia czy inne koszty poniesione na rzecz drugiego podczas trwania związku małżeńskiego
  • rehabilitacyjny, przyznany potrzebującemu małżonkowi na okres niezbędny do zdobycia koniecznych kwalifikacji w celu podjęcia pracy zawodowej
  • stały, zazwyczaj przyznawany stronie ze względu na wiek lub stan zdrowia. Obowiązek alimentacyjny ustaje w razie śmierci lub wejścia w nowy związek małżeński.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o obowiązku alimentacyjnym, prosimy o kontakt z naszą kancelarią: info@newyorkpolishlawyer.com lub telefonicznie dzwoniąc pod (646) 737-8870.