KONTAKT


Postępowanie o nabycie nieruchomości

Postępowanie o nabycie nieruchomości, inaczej zwane "postępowaniem ubocznym" ma miejsce kiedy należy przenieść własności nieruchomości w Nowym Jorku, a gdy jednocześnie toczy się główne postępowanie spadkowe w innym kraju lub stanie USA lub vice versa.

Jeśli spadkodawca mieszkał na stale w jedym kraju lub stanie, a posiadał nieruchomość w innym, główne postępowanie spadkowe jest składane w miejscu zamieszkania zmarłego, a uboczne w miejscu położenia nieruchomości.