pod-will

KONTAKT


Postępowanie o wyznaczenie opiekuna prawnego

Opiekun prawny jest ustanawiany przez sąd w wypadku ubezwłasnowolnienia, kiedy osoba wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem lub jest jej potrzebna pomoc do prowadzenia swoich spraw.

Opiekunem powinna zostać osoba, która daje gwarancje prawidłowego wykonania obowiązków opiekuna prawnego. Powinna mieć ona przynajmniej zdolność do czynności prawnych.

Ustanowienie opiekuna zapewnia osobie ubezwłasnowolnionej funkcjonowanie w społeczeństwie.

Jeśli potrzebujesz porady w zakresie ustanowienia opiekuna prawnego dla osoby najbliższej skontaktuj się z naszą kancelarią emailem info@newyorkpolishlawyer.com lub telefonicznie dzwoniac pod (646) 737-8870.